Divadelní soubory

LS Zalezlíci Příbram: Kouzelný vláček

LS Zalezlíci Příbram

KOUZELNÝ VLÁČEK

 

O inscenaci

Haló, haló! Prosíme pozor! Na třetí kolej přijede kouzelný vláček, který veze slavného kouzelníka Čárybrumlu a jeho neméně slavného druha Márypísklu, kteří oba navštíví naše divadlo.

Jaké pohádky vykouzlí kouzelníci ze svého vláčku?

Délka představení: cca 40 minut

 

O souboru

Jak praví kronika LS k ustavení souboru došlo na jaře roku 1962 tím, že ZV ROH Jáchymovských dolů Bytíz zakoupil pro komisi pro práci s dětmi sadu maňáskových loutek typu „Brouk“. Tehdejší předseda kulturně masové komise Antonín Ryčl věděl, že nadšeným loutkářem je Jaroslav Laffar – vedoucí výchovy kádrů na n. p. JD Bytíz a požádal jej, aby v zapůjčené Malé scéně Domu kultury v Příbrami sehrál s dalšími ochotníky představení pro děti bytízských zaměstnanců.

Antonín Ryčl spolu s Jaroslavem Laffarem prováděli provizorní úpravy v Malé scéně, kde se loutkové divadlo zatím nehrálo. Jako první se hrála v měsíci dubnu 1962 hra Dr. Jana Malíka „Míček Flíček“ a měla velký úspěch. V té době měl LS 11 členů.

S touto hrou se soubor zúčastnil krajské loutkářské soutěže v Hořovicích 3.5.1962 a umístil se jako třetí, kdy první místo nebylo uděleno a na druhém místě se umístil soubor SK Harmonika v Hořovicích, který měl dlouholetou tradici...

V současné době sídlíme v Domě dětí a mládeže Příbram. Zůstalo nás pár nadšenců, kteří v roce 1991 oficiálně ustanovili Divadelní spolek Zalezlíci. Od roku 1991 začínáme psát nové dějiny LS Příbram, ale neradi zapomínáme, co nás předcházelo. I když to bylo v jiném režimu, vzniklo to z nadšení lidí a z lásky k dětem a loutkovému divadlu. Jak říká Tuláček Vihio – „díky vzdálení přátelé“.

Další soubory