Divadelní soubory

HOST SDO Alois Jirásek Úpice: Prodaná nevěsta

SDO Alois Jirásek Úpice

Bedřich Smetana, Karel Sabina, Miloslav Klíma

PRODANÁ NEVĚSTA

 

Koncepce inscenace J. Krofta, M. Klíma, J. Vyšohlíd a P. Matásek
Režie Vladimír Hetflejš
Scéna Vladimír Hetflejš, Jiří Kobr, lrena Vylíčilová
Kostýmy Květa Krhánková, Irena Vylíčilová
Hudba Bedřich Smetana, Jiří Vyšohlíd
Pěvecké nastudování Iveta Aman 
Hudební nastudování Zdeněk Möglich

 

Osoby a obsazení

Mařenka Iveta Aman / Vladimíra Machová
Jeník Čeněk Mach
Kecal Pavel Mach 
Vašek Ladislav Lysický / Bohumil F. Maliňák
Ludmila Jana Hüblová
Krušina Zdeněk Vylíčil
Háta Marie Píšová
Mícha Petr Košťál / Pavel Macek
Esmeralda Kamila Gottsteinová / Pavlína Suková
Principál Jaroslav Jebousek
vesničané, akrobaté

Zdeněk Dietrich, Renata Galuščáková, Kamila Gottsteinová,  Nina Hetflejšová, Eva Jörková, Jana Kadaníková, Jindra Kleinerová, Kateřina Koberová, Petr Košťál, Helena Košťálová, Lukáš Králík,  Květa Krhánková, Dagmar Machová, Vladimíra Machová, Bohumil F. Maliňák, Matěj Píša, Petra Rudelová, Eva Šlegrová, Barbora Šrůtková, Blanka Vylíčilová ml., Irena Vylíčilová

Harmonika, kytara Irena Podlipná 
První housle Drahomíra Tvrdíková
Druhé housle Martina Skučková / Klára Hejnová
Trubka Jaroslav Suchánek
První flétna, housle Markéta Vránová
Flétna Zuzana Budílková / Barbora Nývltová / Lucie Tučková
Kontrabas Miroslav Podlipný
Bicí Martin Aman / Hynek Pacák
Saxofon Vladimíra Machová

 

O inscenaci 

Úpičtí ochotníci se rozhodli nastudovat takřka nedotknutelnou Prodanou nevěstu ve verzi, kterou vymyslel v osmdesátých létech kvartet tvůrců z Divadla Drak – Josef Krofta, Miloslav Klíma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek. Když se rozhrne historická, 170 let stará Úpická opona, vstoupí divák doprostřed tradičního posvícení – i s pouťovým kolotočem – a láskou, cirkusem, lstí, legrací, zpěvem a krásnou muzikou. Inscenace je určena pro klasická jeviště i kočovné divadlo, tzn. hrát se může podle přání pořadatelů nejen v divadlech s většími jevišti, ale i v přírodě, na náměstích či zámeckých nádvořích. Prodaná nevěsta je dárek ochotníků 100. výročí československého státu.

 

O divadle 

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek v Úpici patří mezi nejstarší trvale hrající české amatérské soubory. V roce 2023 vstoupil do své 200. divadelní sezóny, přičemž mnohé byly v minulosti věnovány hudebním inscenacím. Prodanou nevěstu ovládlo spontánní mládí v úzkém spojení se starými ''pardály''. Spolek se otevřel zájemcům ze širokého okolí, město podpořilo úpravy divadelní budovy a kultura v podhorském městě znovu získává místo, které musí mít a které jí náleží. Prodanka, tvořená 48 herci, muzikanty a techniky, k tomu významně přispívá, stejně jako paralelní inscenace her Václava Havla Odcházení, Jaromíra Ptáčka Konec dětí a autorské novinky nejmladší části souboru JÁ...JÁJA. 

Další soubory