Aktuality

Kdo to spískal...

Pohádka o vzniku festivalu Jen si trochu písknout 2024

Bylo jaro léta páně 2021 a Petr Bednář, ředitel Divadla A. Dvořáka, seděl notně zadumán ve své ředitelské kanceláři, ta jest ukryta v druhém patře příbramského divadla a je líhní všelikých možných i nemožných nápadů. Tu přijde panu řediteli na mysl: „Jak bychom jen podpořili naše středočeské amatérské soubory, jak bychom je v Příbrami chlebem a solí uvítati mohli? Což takhle Příbramanům jejich skvostná dílka přiblížiti?“

Nápad jako motýl z kukly se rodí. Však ve dvou se věc lépe táhne. Komu říci, koho do spolku přizvati? I vzpomene si ředitel na Tomáše Bílka řka: „Jistě, ten amatér, rád se do této akce přidá. Nikdy nezkazil dobrého díla a v časech potřeby na pomoc divadlu vždy rád přispěchal.“ I zavolal. A dva již na dílo byli a koncept připravili.

Na kraj Středočeský objednati se ráčili, by slovutný festival zde v dobrém ohlásili. I díky mohutné pomoci a podpoře vedoucí odboru Kultury a památkové péče Kateřiny Pešatové, zachtělo se Středočeskému kraji písknouti, zachtělo se mu divadelníky v Příbrami uvítati. A tak se stalo, že L. P. 2024 bude se festival konati.

I dobrý nápad může míti nabodeníčko a tím byla malá chtivost souborů v Příbram se vypraviti. Jak z toho ven? Nechat ideu slovutného festivalu vyhasnouti? Nikterak! Tam kde dva nestačili, třetí pomohl. Simona Bezoušková z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu jako slovutná znalkyně amatérských souborů našeho kraje počala dramaturgicky se činiti. A hle, v okamihu již se program skvostnými jmény arcisouborů plniti započal.

A pokud se jim dílo podaří, na přelomu srpna a září tohoto roku jeho plody skliditi můžete!

Další aktuality